Uslovi korištenja – KAPP

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za korištenje mobilne aplikacije KAPP.

Označavanjem polja „Uslovi korištenja“ pristali ste da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti koristiti Kapp ako ne prihvatate sve odredbe i uslove navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija primjenjuje se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: “Klijent”, “Vi” i “Vaš” odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu mobilnu aplikaciju i u skladu je s odredbama i uslovima Društva. “Kompanija”, “Mi”, “Mi”, “Naš” i “Mi”, odnosi se na naše kompaniju. “Strana”, “Strane” ili “Mi”, odnosi se i na Klijenta i na nas. Svi se uslovi odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja potrebno za poduzimanje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način za izričitu svrhu zadovoljenja Klijentovih potreba u pogledu pružanja navedenih usluga Društva, u skladu s i podložno važećim zakonima Bosne i Hercegovine. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, velikim slovom i/ili on/ona ili oni, smatra se međusobno zamjenjivom i stoga se odnosi na isto.

Kolačići

Koristimo korištenje kolačića. Pristupom „Kapp“ pristajete na korištenje kolačića u skladu s Politikom privatnosti kompanija Aquarius i m:tel.

Većina interaktivnih mobilnih aplikacija koristi kolačiće kako bi nam omogućili preuzimanje podataka o korisniku za svaku posjetu. Naša mobilna aplikacija koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi ljudima olakšala posjetu našoj aplikaciji. Neki od naših pridruženih/oglašavačkih partnera također mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Aquarius, m:tel i/ili njegovi davatelji licence posjeduju prava intelektualnog vlasništva za sav materijal na Kappu. Sva prava intelektualnog vlasništva su pridržana. Ovome možete pristupiti s Kappa za vlastitu osobnu upotrebu podložnu ograničenjima navedenim u ovim uvjetima i odredbama.

Ne smijete:

 • Ponovno objaviti materijal koji se nalazi na aplikaciji „Kapp“
 • Prodati, iznajmljivati ili podlicencirati materijal aplikacije „Kapp“
 • Reproducirati, umnožavati ili kopirati materijal aplikacije „Kapp“

Ove odredbe počinju važiti na ovaj datum.

Hiperlink na naš sadržaj

Sljedeće organizacije mogu se povezati s našom aplikacijom bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Državne, entitetske i lokalne organizacije, agencije i tijela;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri internetskih imenika mogu se povezivati s našom aplikacijom na isti način na koji se povezuju s web-mjestima drugih navedenih kompanija.

Te se organizacije mogu povezati s našom početnom stranicom, publikacijama ili drugim informacijama na aplikaciji sve dok veza: (a) nije ni na koji način obmanjujuća; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje povezivača i njegovih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice poveznice.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje sljedećih vrsta organizacija:

 • opće poznati potrošački i/ili poslovni izvori informacija;
 • stranice dot.com zajednice;
 • udruženja ili druge skupine koje predstavljaju humanitarne organizacije;
 • distributeri online imenika;
 • internetski portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske kompanije; i
 • obrazovne ustanove i trgovačka udruženja.

Odobrit ćemo zahtjeve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza neće učiniti da izgledamo nepovoljno prema sebi ili našim akreditiranim tvrtkama; (b) organizacija nema nikakvu negativnu evidenciju kod nas; (c) korist koju imamo od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsutnost Aquariusa i/ili m:tela; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o izvoru.

Te se organizacije mogu povezati s našom početnom stranicom sve dok poveznica: (a) nije ni na koji način obmanjujuća; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, potporu ili odobrenje povezivača i njegovih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice poveznice.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 gore i zainteresirani ste za povezivanje s našim web mjestom, morate nas obavijestiti slanjem e-pošte na podrska@kapp.ba. Uključite svoje ime, naziv svoje organizacije, podatke za kontakt kao i URL vaše web stranice, popis svih URL-ova s kojih se namjeravate povezati na našu web stranicu i popis URL-ova na našoj web stranici na koje biste željeli veza. Pričekajte 2-3 sedmice za odgovor.

Odobrene organizacije mogu imati hipervezu na našu web stranicu na sljedeći način:

 • Korištenjem naziva naše aplikacije; ili
 • Upotrebom jedinstvenog lokatora resursa na koji je povezan; ili
 • Korištenjem bilo kojeg drugog opisa naše aplikacije s kojom se povezuje, a koji ima smisla unutar konteksta i formata sadržaja na aplikaciji ili web stranici povezivača.

Upotreba Aquariusovog  i m:telovog logotipa ili drugog umjetničkog djela neće biti dopuštena za povezivanje bez ugovora o licenci za zaštitni znak.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismenog dopuštenja, ne smijete stvarati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način mijenjaju vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav sadržaj koji se pojavi na vašoj aplikaciji. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj aplikaciji. Niti jedna(e) poveznica(e) ne bi se smjela pojavljivati na bilo kojoj web stranici koja bi se mogla protumačiti kao klevetnička, opscena ili kriminalna, ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugu povredu prava trećih strana.

Vaša privatnost

Prikupljanje podataka: KAPP aplikacija prikuplja određene lične podatke korisnika, uključujući ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, lokaciju i druge informacije o korisniku koje su nam potrebne kako bismo vam pružili uslugu i poboljšali vaše korisničko iskustvo. Prikupljanje podataka se vrši isključivo uz vašu saglasnost.

Korištenje podataka: Vaši podaci će se koristiti kako bi vam pružili usluge koje ste zatražili i kako bi se poboljšalo vaše korisničko iskustvo. Podaci se takođe mogu koristiti za personalizaciju ponude i sadržaja koji će biti prikazani na aplikaciji, kao i za slanje marketinških obavještenja putem e-pošte, SMS-a i drugih sredstava komunikacije.

Dijeljenje podataka: Vaši podaci se neće dijeliti sa trećim stranama, osim u slučajevima kada to zakon nalaže ili kada je to neophodno radi pružanja usluga koje ste zatražili. Podaci se mogu dijeliti sa pružaocima usluga, uključujući pružaoce usluga marketinga i analitike.

Sigurnost podataka: KAPP aplikacija preduzima sve razumne mjere kako bi se osigurala sigurnost vaših ličnih podataka, uključujući mjere zaštite protiv gubitka, krađe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, kopiranja, korišćenja ili izmjene podataka.

Pravo na pristup i brisanje podataka: KAPP aplikacija omogućava korisnicima da pregledaju, ažuriraju, isprave i obrišu svoje lične podatke koji su prikupljeni. Korisnici mogu takođe da zatraže da im se njihovi podaci obrišu iz baze podataka aplikacije.

Kolačići: KAPP aplikacija koristi kolačiće kako bi poboljšala vaše korisničko iskustvo i personalizovala ponudu. Kolačići se takođe mogu koristiti za prikupljanje statističkih podataka o upotrebi aplikacije.

Pristup drugim sajtovima: KAPP aplikacija može sadržati linkove ka drugim sajtovima ili aplikacijama. Aquarius i m:tel ne snose odgovornost za privatnost i sigurnost drugih sajtova.

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo izmjene ovih uslova i odredbi i njihove politike povezivanja u bilo kojem trenutku. Kontinuiranim povezivanjem s našom aplikacijom, prihvatate i slijedite ove uvjete i odredbe povezivanja.

Uklanjanje poveznica s naše web stranice

Ako iz bilo kojeg razloga pronađete bilo koju poveznicu na našoj web stranici koja je uvredljiva, slobodni ste nas kontaktirati i obavijestiti nas u bilo kojem trenutku. Razmotrit ćemo zahtjeve za uklanjanje poveznica, ali nismo obavezni odgovoriti vam direktno.

Ne jamčimo da su informacije na ovoj web stranici tačne, ne jamčimo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da aplikacija ostane dostupna ili da se materijal na aplikaciji ažurira.

Odricanje

Korištenje KAPP aplikacije vrši se isključivo na sopstveni rizik korisnika. Aquarius i m:tel ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji mogu nastati kao posljedica korištenja aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak podataka, prekide poslovanja, gubitak prihoda ili troškove povezane sa servisiranjem, popravljanjem ili zamjenom opreme i/ili podataka.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, Aquarius i m:tel ne daju nikakve izjave ili garancije u vezi sa tačnošću, pouzdanošću, upotrebom ili rezultatima korišćenja KAPP aplikacije. U slučaju bilo kakvih problema sa aplikacijom, korisnik se obavezuje da preduzme sve potrebne mjere kako bi smanjio ili uklonio štetu.

Aquarius i m:tel zadržavaju pravo da izmijene ili obustave KAPP aplikaciju u bilo kom trenutku, bez prethodne najave korisnicima. Aquarius i m:tel ne snose odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji može nastati kao posljedica takvih promjena.

Sve informacije, sadržaj, tekst, slike, grafika, logotipi, ikone, zvuci, muzika, softver i ostali materijali koji se nalaze na KAPP aplikaciji su vlasništvo Aquariusa i m:tela ili su licencirani od strane trećih strana. Ništa na ovoj aplikaciji ne može se tumačiti kao davanje licence za korišćenje ili prava na bilo koju intelektualnu svojinu koja pripada Aquariusu i m:telu ili trećim stranama.

Aquarius i m:tel zadržavaju pravo da odbiju pristup KAPP aplikaciji bilo kome u bilo koje vrijeme iz bilo kog razloga, uključujući kršenje uslova korišćenja aplikacije ili bilo kojih drugih pravila koja važe za aplikaciju.

Aquarius i m:tel zadržavaju pravo da izmijene ove uslove korišćenja u bilo koje vrijeme bez prethodne najave korisnicima.

Kontakt

Sve informacije i upiti o odredbama koje proističu iz ovog dokumenta mogu biti poslani na podrska@kapp.ba.